Més dels serveis de Telect

Antenes particulars +
Instal·lacions i reparacions d'antenes individuals de TV terrestre (UHF) i de satèl·lit instal·lades en els habitatges particulars.

Les antenes de TV terrestre son les que s'han adaptat al nou sistema d’emissió de senyals digitals. Només s'han d'adaptar quan hi ha mala recepció de la senyal, TDT.

Per qualsevol reparació, instal·lació o adaptació a la TDT no dubtin en posar-se amb contacte.

Informació

Josep Mora Barnés
Instal·lador de telecomunicacions

Llagostera 

Santa Cristina d'Aro
(Girona)


Tel./Fax. 972 83 17 21
Mòb. 630 49 26 59