Image


Josep Mora Barnés
Instal·lador de telecomunicacions autoritzat

Llagostera (Girona) 
Rosa dels Vents, 1 A.A, 17240
Santa Cristina d'Aro (Girona) 
Barri de Salom 85,. 17246

Tel./Fax. 972 83 17 21
Mòb. 630 49 26 59