Introducció
Antenes Individuals

Antenes Col·lectives

Porter electrònic

Equips electrònics

Sonorització i Megafonia

Circuit tancat de televisió

Telefonia i Xarxes

I.C.T. - Fotografies
Programa d'edició de llistat de canals


Aquest es un programa d'edició de llistat de canals per ordenar-los i col·locar-los des del PC, mitjançant un cable "null-modem" de tipus RS232, al receptor.
Per poder utilitzar-lo primer heu de guardar el llistat de canals a l'ordenador, després podeu guardar o executar el "programa". L'arxiu .exe es el programa i l'altre arxiu es un llistat de canals del Digital+ ordenat (el llistat que volem editar cal que sigui extensió .bin).

Obrin el link inferior executem el programa i després hi podem exportar el llistat de canals que volem editar, prèviament guardat al ordenador, i tot seguit ja podem transportar-ho al receptor del televisor.


Obrir programa edició canals

Llistat canals Digital+ ordenats


Telect
Empresa de Telecomunicacions
Llagostera (Girona)
Dades de contacte +INFORMACIÓ D'INTERÈS:

Llistat de Canals

Prg. Edició llistat canals

Més de receptors i canals

LINKS D'INTERÈS:

Fermax

Retevisión

Canals TDT