Introducció
Antenes Individuals

Antenes Col·lectives

Porter electrònic

Equips electrònics

Sonorització i Megafonia

Circuit tancat de televisió

Telefonia i Xarxes

I.C.T. - Fotografies
Antenes Col·lectives


Les antenes col·lectives, son les antenes de terrestre (UHF) i de satèl·lit instal·lades en edificis de més de dues vivendes.

Actualment les noves instal·lacions s'han d'efectuar sobre un projecte tècnic controlat per un enginyer col·legiat en telecomunicacions. En cas contrari els ajuntaments ja no donen el permís d'obres, ja que son instal·lacions que han de complir unes normatives i dimensions en l'entubat. (I.C.T.)
Telect disposa dels recursos i coneixement per realitzar aquest tipus d’instal·lacions i en cas de no haver-hi projecte podem disposar d’enginyers propis com a equip col·laborador.

Sobre les instal·lacions col·lectives ja en funcionament, cal un manteniment, ja sigui per el correcte funcionament com per adaptar-les a les noves tecnologies. Tant siguin per satèl·lit com terrestre.
Les antenes de terrestre son les que actualment s'han d'anar adaptant al nou sistema d’emissió de senyals digitals. Només s'hauran d'adaptar les que tinguin mala recepció de la senyal.

Sempre parlem en cas que es tingui cobertura de senyal.

Per qualsevol reparació, instal·lació o adaptació a la TDT no dubtin en posar-se amb contacte amb nosaltres.


Tinc Cobertura?


Telect
Empresa de Telecomunicacions
Llagostera (Girona)
Dades de contacte +INFORMACIÓ D'INTERÈS:

Llistat de Canals

Prg. Edició llistat canals

Més de receptors i canals

LINKS D'INTERÈS:

Fermax

Retevisión

Canals TDT